liten_jorde1 liten_slide1 liten_druer liten_jorde

Human kapital

- Rekruttere, investere og beholde de beste menneskene tilgjengelig på markedet
- Åpen dialog og involvering
- HA DET GØY

Operasjonell effektivitet

Vinestor skal støtte selskapene med finansiering, administrasjon, logistikk, markedsanalyser, rapporter og andre felles oppgaver som ikke har direkte forbindelse med salg og markedsføring av produktene, for å skape et effektivt arbeidsmiljø i hele organisasjonen. Opprettholde motivasjonen gjennom å fokusere på kjernevirksomheten.

Stor – Stordriftsfordeler

- Logistikk, IT, markedsinformasjon, analyser og rapportering
- Forhandlingsstyrke ved avtaleinngåelser

Liten – ’Mindre er mer’

- Salgseffektiv gjennom mindre enheter og selskapsspesifikke produktporteføljer
- Tettere samspill mellom produsenter, produkter og kunder
- Mer effektiv intern kommunikasjon - momentet forsvinner ikke i administrasjonen